Bali Taiwan 14.01.14—28.07.16

Taiwan Bali

607 Bilder9 Videos

Bali, Indonesia in 4K (Ultra HD)

The best of the Beautiful Island of Bali, Indonesia. Locations in the video: Sanur (0:01), Museum Puri Lukisan, Ubud (0:22), Pura Taman Ayun (0:35), Pura Ulu...